Thank you for your patience while we retrieve your images.
Original Brazil tour går via Goianinha til Pedra da Boca. Her guides man i bagende varme rundt og lærer at overleve ved hjælp af naturens ressourcer. Guidens familie serverer lækker lokal frokost før turen går videre til en fattig familie langt ude på landet. Hvor to af familiens tolv børn stadig bor i det beskedne hjem og ét af få værelser bruges til datteren og hendes nyfødte barn. Alt imens huset står åbent for nysgerrige blikke, brændte konen i huset kaffebønner under åbent ild i køkkenet.
Turen slutter på en sukkerrørs farm, hvor kontrasterne mellem velstående indehavere og fattige landarbejdere skinner igennem. For at farmens folk kan arbejde mest muligt har de deres eget lille kapel, hvor der holdes ugentlige gudstjenester for de ansatte.


Original Brazil tour goes through Goianinha to Pedra da Boca. In boiling hot weather, the local guide teaches you how to survive using nature's resources. The guide's family serves deliciously local lunch before going on to a poor family in the countryside. Two of the family's twelve children still live in the modest home, where one of the few rooms are used for the daughter and her newborn child. While the house is open to prying eyes, the wife of the house burns coffee beans during open fire in the kitchen.
The tour ends at a sugar cane farm, where the contrast between the wealthy owners and the poor rural workers shines through. So the farm's workers can work as much as possible, they have their own little chapel with weekly church services for employees.