Thank you for your patience while we retrieve your images.
Maracajaú er en lille fiskerlandsby med 2.000 indbyggere, hvor hovedparten bor under beskedne forhold. Byen vokser, da der er flere projekter i gang i området, men når bussen til Natal kun kører én gang i døgnet, vil den udefrakommende påvirkning uvilkårligt tage lang tid. Maracajaú har også egen skole og en lille hyggelig kirke, hvorfra der sent søndag aften kan høres kirkesang ud over hele byen. Maracajaú er lidt større end de fleste opdager ved første besøg, for de små sidegader fører ned til et større fattigt boligområde, hvor turister ikke er velkommen. De daglige indkøb foregår på hovedgaden, hvor man også finder byens dykkercentre, restauranter og pousadaer.
Alt kørende trafik skal være opmærksom på hullerne i vejen, samt dyr og legende børn.


Maracajaú is a small fishing village with 2.000 inhabitants, where most live very modestly. The city is growing because of several projects in the area, but when the bus to Natal runs only once a day, then the outside influences inevitably takes a long time. Maracajaú has its own school and a nice little church, from which high church singing can be heard all over town on late Sunday evenings. Maracajaú is a little larger than most will find the first time in town, as the small side streets leading down to a more deprived area, where tourist isn’t welcome. The daily shopping takes place on Main Street, where you also find the areas diving centers, restaurants and pousadas.
All vehicular traffic must be aware of the holes in the road, and children playing.