Thank you for your patience while we retrieve your images.
I Nordøst Brasilien er det i juni og juli måned en tradition at der afholdes Forró Festival i flere forskellige byer. Forró er den lokale folkedans og under en Forró Festival konkurrerer flere byers meget unge dansetrupper mod hinanden.
Maracajaú var fra tidlig morgen pyntet op til fest og det føltes som om at alle i byen, fra tidlig aften og til efter midnat, var samlet til dans og byfest i hovedgaden.
De omkringliggende byers dansetrupper ankom omklædte i busser og til glade toner, og med fart i benene, konkurrerede de i deres flotte dragter om æren og en lille pokal.
Den lokale Forró dans kan også opleves hver torsdag aften i Forró com Turista i Natal.


In Northeast Brazil it's, in June and July, a tradition to held Forró Festivals in several cities. Forró is the local folkdance and during a Forró Festival competes very young dance troupes from several cities against each other.
Maracajaú was from early morning dressed up to Festival and it felt as everyone in town, from early evening until after midnight, had gathered to dance and party in the main street. The surrounding villages dance troupes arrived in buses and to excited tones and with speed in their legs, they competed in their beautiful costumes for the honor and a small cup.
The local Forró dance can also be experienced every Thursday evening in Forro com Turista in Natal.