Thank you for your patience while we retrieve your images.
Et spændende udflugtsmål, kun 135 km fra Natal, er slottet med de mange hvide tårne, som ligger 15 km fra Sitio Novo. Det lykke-des at finde én guide i Natal som kendte stedet og med hendes hjælp og sprog-kundskaber var det en fantastisk oplevelse.
I Sitio Novo går en ”ikke eksisterende” grus-vej op ad bjerget til byen Serra da Tapuia. Her bor den 78 år gamle og meget religiøse Zé do Monte i et stort stenhus lidt udenfor byen. Han er nabo til det slot han hævder, at han som 11 årig i et syn af Jomfru Maria blev beordret til at bygge. Efter mere end 20 års arbejde var slottet færdigt i 1984, hvorefter han i mange år boede der uden EL og vand. I dag er han dårligt gående, så byens børn fremviser slottet og labyrinterne for ham, alt imens de jager slangerne væk.


An exciting excursion only 135 km from Natal is the castle with the white towers, located 15 km from Sitio Novo. We mana-ged, to find one guide in Natal who knew the place and with her ​​help and language skills, it was a fantastic experience. In Sitio Novo goes a "nonexistent" dirt road up the hill to the village of Serra da Tapuia. Here lives the 78 years old and very religious Zé do Monte in a large stone house just outside town.
He lives close to the castle he claims that he as 11 years of age, in a vision of the Virgin Mary, was ordered to build. After more than 20 years the castle finally was completed in 1984 and the following years he lived there without electricity and water. Nowadays he walks badly, so the children from the town make the tour in the castle and labyrinths for him, while they chase the snakes away.