Thank you for your patience while we retrieve your images.
Maracajaú er et yndet udflugtsmål for turisterne i Rio Grande do Norte, da et af de største koralrev i hele Brasilien ligger 7 km ud for kysten. Af same grund er alle restauranterne på stranden en kombination af et spisested og et dykkercenter. På selve Maracajaú stranden ligger der fire sådanne restauranter, der udbyder både snorkel- og rigtige dykkerture Men da der kun kan dykkes ved lavvandet, bestemmes åbningstiderne hver dag af tidevandet.
En snorkling tur tager ca. 3 timer og foregår enten med en katamaran eller speedbåd, alt efter hvilken tour operatør man vælger. Fælles for dem alle er, at man ude ved koralrevet tager ophold på en lille platform, hvor der også er mulighed for at købe en lille forfriskning i pauserne.


Maracajaú is a popular destination for tourists in Rio Grande do Norte, as one of the largest coral reefs in Brazil are located 7 km off the coast. All the restaurants on the beach are of that reason a combination of an eatery and a diving center. On the beach there are four of such restaurants offering snorkeling and diving trips. But since its only are possible to dive when it is shallow, the opening hours each day is by the tide.
A snorkeling trip takes approx. 3 hours and takes place with either a catamaran or speedboat, depending on which tour operator you choose. Common to them all are, that out near the coral reef is staying a small platform, where you have the opportunity to buy small refreshments in the breaks.